• Langt og godt samarbejde Se her et udpluk af de grafiske opgaver Degn Grafisk har hjulpet Ravnkilde - Brorstrup Kirke med at lave.
Du er her: Kundeudtalelser - Brorstrup-Ravnkilde kirke

Udtalelse fra Brorstrup-Ravnkilde kirke

Gennem efterhånden en del år har Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd haft et frugtbart, godt og tillidsfuldt samarbejde med Degn Grafisk. I begyndelse drejde det sig om mindre opgaver, såsom trykning af sanghæfter, mangfoldiggørelse af konfirmandmateriale o. l., men med tiden er opgaverne blevet flere, bl.a. kan nævnes opsætning og trykning af en folder om Ravnkilde kirkes historie – et flot resultat kom der ud af det. Senere fik firmaet overdraget opsætning og trykning af kirkebladet for Brorstrup og Ravnkilde sogne. Hermed fik kirkebladet virkeligt et løft, og fra mange sider lyder der rosende ord om bladets udseende og layout. Senest har Degn Grafisk fået til opgave at udarbejde og udvikle sognenes hjemmeside.


Firmaet har ved løsningen af disse opgaver udvist stor professionalisme, punktlighed med levering og overholdelse af indgåede aftaler, lydhørhed over for – fra vores side mere eller mindre klart formulerede - ønsker til produktet. Dertil kommer en imødekommende, venlig og munter betjening på alle led. En opgave lagt i hænderne på Degn Grafisk er en opgave lagt i gode og kyndige hænder.
 

Holger Lyngberg

Sognepræst

Brorstrup-Ravnkilde kirke

Menighedsrådet i Ravnkilde og Brorstrup har gennem flere år været fast kunde her i huset, hvor de får hjælp til design af hjemmeside, opsætning og tryk af kirkeblade, sanghæfter, fotografering m.m.

 

Se her et udpluk af det grafiske arbejde til Ravnkilde-Brorstrup kirke.